Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie

                                             OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających /Strony /Klientów jest Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  z siedzibą w Białej Niżne 431, 33-330 Grybów, Kontakt: 18 262 21 23 lub fax 525 525 200;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  Jolanta Gruca numer telefonu: 533 195 253 lub adres e-mail: jola.gruca23@gazeta.pl

3.     Administrator przetwarza dane osobowe Zamawiających w celu zawarcia lub realizacji Umowy oraz

        wykonania usług ZWiK dla Strony tj. eksploatacja sieci kanalizacyjnej – pobór wody lub odbiór ścieków

        z nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Dane osobowe Strony będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych ( rozliczenia, przedawnienia roszczeń itp).
 2. W odniesieniu do danych osobowych dotyczących Strony i ich przetwarzania, Strona ma prawo do:
 1. żądania uzyskania dostępu
 2. żądania sprostowania
 3. żądania usunięcia
 4. żądania ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. żądania przenoszenia
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy z Usługodawcą. Niepodanie ich uniemożliwia zawarcie Umowy i realizację Usługi ZWiK.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWEYCH

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej w ramach realizacji Umowy oraz wykonywania Usług zobowiązuje się, że:
 1. nie będzie podejmował, powodował działań ani pozwalał na podejmowanie żądanych działań, które mogą powodować naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów RODO lub ich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, a przy tym będzie przetwarzał dane osobowe w sposób rzetelny i przejrzysty.
 2. będzie przetwarzał dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celu zawarcia i realizacji Umowy.
 3. będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w tym zakresie od zamawiającego.
 4. podejmie wszystkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub bezprawnemu przetwarzaniu, przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu dowolnych danych osobowych przechowywanych przez niego w imieniu zamawiającego
 5. nie przeniesie ani nie przekaże żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez spełnienia warunków określonych w art. 44-49 RODO, w tym warunków dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny