Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

O instytucji

Treść

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie

 

►Powstanie ZWiK w Grybowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Grybów Nr XVII/142/2008 z dnia 21 maja 2008r.

Powstanie w Gminie Grybów Zakładu wodociągowo- kanalizacyjnego spowodowało skupienie całości spraw związanych z gospodarką wodno- ściekową w rękach jednego podmiotu Gospodarczego.

          

                                                                                                                       

►Bieżąca działalność

Zakład zapewnia dostarczanie wody poprzez siec wodociągową w miejscowościach: Biała Niżna, Ptaszkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Siołkowa, Stara Wieś, Florynka, Stróże.

ZWiK prowadzi także działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w nastepujących miejscowościach: Biała Niżna, Stróże, Wyskitna, Ptaszkowa, Cieniawa.

Obecnie trwa budowa sieci kanalizacji snitarnej i oczyszczalni scieków w Kąclowej.

 

►Ponadto do zadań ZWiK należy:

  • realizacja, zarządzanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami służącymi zbiorowemu zaopatrywaniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków,
  • zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów służących zaopatrywaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
  • świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ( pobór, uzdatnbianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

 

48071