Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Tłumacz języka migowego

Treść

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest proszona zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat  i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

50245