Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej informuje, że w związku z trwającą awarią SIECI ENERGETYCZNEJ w miejscowości FLORYNKA mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.

Strona główna

Treść

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów

W dniu 29.05.2024 r. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krużlowa Niżna - Gromnik". Zadanie będzi

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów

W dniu 22.04.2024 r. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa - Kawiory". Zadanie będzie realiz

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W dniu 10.10.2023 rozpoczęto procedurę odbiorową zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąclowa. Inwestycja obejmuje budowę 14,5 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie tłocznie ścieków. W rejonach gdzie zakończono już roboty ziemne prowadzone są obecnie prace porządkowe związane z przywracaniem terenu do stanu pierwotnego tj. urządzanie terenu wokół tłoczni, uzupełnianie nawierzchni drogowej

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

Zakończono realizację zadania pn. „ Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże” za kwotę 1.250.000,00 zł brutto. Zakres zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym łącznie z rurociągami, niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi oraz armaturą i urządzeniami transportującymi osad odwodniony. Zastosowanie nowej technologii pozwoli zredukować objętość osadu powstającego podczas procesu oczyszczania ścieków co w konsekwencji obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków (redukcja zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów transportu i zagospodarowania osadu ściekowego poprzez uzyskanie wyższej zawartości suchej masy do około 22%).

52152