Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W dniu 10.10.2023 rozpoczęto procedurę odbiorową zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąclowa. Inwestycja obejmuje budowę 14,5 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie tłocznie ścieków. W rejonach gdzie zakończono już roboty ziemne prowadzone są obecnie prace porządkowe związane z przywracaniem terenu do stanu pierwotnego tj. urządzanie terenu wokół tłoczni, uzupełnianie nawierzchni drogowej

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

Zakończono realizację zadania pn. „ Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże” za kwotę 1.250.000,00 zł brutto. Zakres zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym łącznie z rurociągami, niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi oraz armaturą i urządzeniami transportującymi osad odwodniony. Zastosowanie nowej technologii pozwoli zredukować objętość osadu powstającego podczas procesu oczyszczania ścieków co w konsekwencji obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków (redukcja zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów transportu i zagospodarowania osadu ściekowego poprzez uzyskanie wyższej zawartości suchej masy do około 22%).

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Informuję mieszkańców Gminy Grybów, że bakteria Legionella nie przenosi się z człowieka na człowieka jednak źródłem jej zakażenia mogą być:  instalacje ciepłej wody, instalacje klimatyzacyjne, ale także nawilżacze powietrza, baseny, sitk

Podpisanie umowy- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krużlowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów”

Podpisanie umowy- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krużlowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów”

Inwestycja realizowana w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy- dostawa samochodu IVECO DAILY

Podpisanie umowy- dostawa samochodu IVECO DAILY

27.04.2023 r. została podpisana umowa na dostawę samochodu dostawczego skrzyniowego IVECO DAILY typu wywrotka do 3,5 t. na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej. Dostawę realizować będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe POLLUKS Wojciech Starostka, 33-100 Tarnów, ul. Sienna 6/1 za kwotę 123.000,00 zł

Dostawa i montaż wirówki- Oczyszczalnia ścieków Stróże

Dostawa i montaż wirówki- Oczyszczalnia ścieków Stróże

W dniu 12.04.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn, „Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże”. Wykonawcą inwestycji będzie firma: Ekoservispol Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ za kwotę:1.250.000,00 zł brutto

43169