Przejdź do treści
ZWIK Biała Niżna
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Poświęcenie sprzętów ZWiK

Poświęcenie sprzętów ZWiK

22.07.2021 przy udziale Wójta Gminy Grybów Pana Jacka Migacza, Skarbnika Gminy Grybów Pani Elżbiety Chronowskiej-Baran, Dyrektora ZWiK Pana Jana Grucy, radnych Gminy Grybów z przewodniczącym rady Panem Jackiem Ziębcem na czele  oraz Sołtysów odbyło się s

Podpisanie umowy WFOŚiGW w Krakowie

Podpisanie umowy WFOŚiGW w Krakowie

04.05.2021 r. Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz przy kontrasygnacie skarbnika – Elżbiety Chronowskiej- Baran podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Kazimierz Koprowski oraz Zastępce Prezesa

Postęp prac

Postęp prac

Trwają prace nad budową sieci kanalizacyjenj w miejscowości Siołkowa Zadanie realizuje: PBI Machnik. Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój

Informacja

 W związku z nadal panującym stanem epidemii  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej prosi o odczytywanie i podawanie stanu licznika telefonicznie pod nr: 18/262-21-23 ( wewnętrzny 216 ) DO DNIA 26.03.2021 r. W razie braku zgłoszenia stan licznika zostanie uś

Projekty sieci wodociągowych

Projekty sieci wodociągowych

26.03.2021 zostały podpisane umowy na dwa zadania dotyczące projektowania sieci wodociagowych 1) "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże – Centrum,

2333