Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grybów.

Treść

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2022 znak: KR.RZT.70.417.2021 roku zostały wprowadzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grybów na okres 3 lat.
Nowe stawki będą obowiązywać od 17.02.2022 roku.

 

Decyzja zatwierdzająca taryfy w załączniku >>KLIK<<

48070