Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Podpisane umowy na realizację kolejnych zadań z zakresu gospodarki wodno- ściekowej

Podpisane umowy na realizację kolejnych zadań z zakresu gospodarki wodno- ściekowej

Treść

Podpisane umowy na realizację kolejnych zadań z zakresu gospodarki wodno- ściekowej

17 lutego 2022 roku Wójt Gminy Grybów podpisał umowy na realizację zadań dotyczących uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Kąclowa oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Biała Niżna i Stróże.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej obejmie wykonanie ok 14,5 km sieci kanalizacyjnej w Kąclowej. Koszt inwestycji wyniesie 9 199 493,36zł brutto.  Termin zakończenia realizacji tego zadania zaplanowano na 31 października 2023 roku.        
Najkorzystniejsza ofertę w przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąclowa złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój, która już organizuje plac budowy i niezwłocznie rozpoczyna roboty budowlane.  

Drugie zadanie obejmujące rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Biała Nizina oraz Stróże będzie kosztować Gminę 3 304 207,94zł brutto. W ramach zadania zostanie wybudowana siec wodociągowa o łącznej długości ok. 18,5 km w miejscowościach Biała Niżna oraz Stróże według następujących zadań:
1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obr. ew. Stróże, Gmina Grybów”;
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Stróże – przysiółek Zagórze”;         
3. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Biała Niżna – przysiółek Słopna”;
4. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Biała Niżna”.  
Termin wykonania tego zadania planowany jest na 31 maja 2023 roku. To zadanie realizować będzie również doświadczona firma w dziedzinie budowy inwestycji liniowych tj: "Mur-Bet" Adam Dumana, 33-318 Gródek nad Dunajcem 99 - niezwłocznie rozpoczynając roboty w terenie.           

Na realizację powyższych inwestycji Wójt Gminy Grybów odebrał  dwie promesy z rąk Wojewody Małopolskiego o łącznej wartości 9 500 000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodociągowej w miejscowościach Kąclowa, Biała Niżna i Stróże  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

„Powyższe inwestycje są bardzo oczekiwane przez mieszkańców naszej Gminy – mówi dyrektor ZWiK Jan Gruca. Kąclowa w bardzo zwartej zabudowie przy dużej ilości nowych pięknych domów będzie mogła w sposób cywilizowany odprowadzać ścieki do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w tejże miejscowości. Tym samym w ogromnym stopniu ma to wpływ na ochronę środowiska w tym wód podziemnych oraz przydomowych ujęć wody (studni) z których mieszkańcy pobierają wodę do codziennego użytku.

            Tereny objęte zwodociągowaniem w miejscowościach Biała Niżna oraz Stróże często w okresach suszy cierpią na deficyt wody we własnych studniach, natomiast w czasie obfitych opadów czy roztopów woda jest w bardzo dużym stopniu zanieczyszczona, nie nadająca się do użytku a już w ogóle do spożycia. Jest to kolejny dowód na to, że Wójt Gminy Jacek Migacz wraz z Radą Gminy na pierwszym miejscu stawiają sobie rozwój naszej Gminy a w szczególności zdrowie i dobro mieszkańców”.

48070