Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

podpisanie umowy- projekt kanalizacji w miejscowości Ptaszkowa

podpisanie umowy- projekt kanalizacji w miejscowości Ptaszkowa

Treść

16.03.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn, "„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ptaszkowa – etap II”
Zadanie realizować będzie firma HTS Sp. z o.o. za kwotę 385.767,25 zł. Zakres obejmować będzie nieskanalizowaną jeszcze część wsi w miejscowości Ptaszkowa. Przewidywany termin zakończenia projektowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to 30.10.2024 r. Uzyskane pozwolenie na budowę umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne a w konsekwencji skanalizowanie pozostałej części wsi Ptaszkowa.

 

 

52152