Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Podpisanie umowy- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krużlowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów”

Podpisanie umowy- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krużlowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów”

Treść

28.04.2023 została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krużlowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów” w ramach operacji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Grybów”

Wykonawca zadania: MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp.J. -lider konsorcjum 33-318 Gródek nad Dunajcem 99 MUR-BET – partner konsorcjum, 33-318 Gródek nad Dunajcem 99
za kwotę: 5.334.985,00 zł

Nadzór nad inwestycją sprawować będzie: Nadzór Budowlany Projektowanie Marek Żmuda
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz, ul. B.A. Konstanty 16/12

Inwestycja realizowana w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

38201