Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże

Treść

Zakończono realizację zadania pn. „ Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże” za kwotę 1.250.000,00 zł brutto.

Zakres zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym łącznie z rurociągami, niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi oraz armaturą i urządzeniami transportującymi osad odwodniony.

Zastosowanie nowej technologii pozwoli zredukować objętość osadu powstającego podczas procesu oczyszczania ścieków co w konsekwencji obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków (redukcja zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów transportu i zagospodarowania osadu ściekowego poprzez uzyskanie wyższej zawartości suchej masy do około 22%).

48071