Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Treść

W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową  kanalizacji sanitarnej. W dniu 10.10.2023 rozpoczęto procedurę odbiorową zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąclowa.

Inwestycja obejmuje budowę 14,5 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie tłocznie ścieków. W rejonach gdzie zakończono już roboty ziemne prowadzone są obecnie prace porządkowe związane z przywracaniem terenu do stanu pierwotnego tj. urządzanie terenu wokół tłoczni, uzupełnianie nawierzchni drogowej

50244