Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów

Treść

05.03.2024 r. Wójt Gminy Grybów oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej podpisali umowy na realizację inwestycji:
 1) „Budowa siei wodociągowej w miejscowości Gródek” realizowanej w ramach Inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grybów” objętej dofinansowaniem z programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota zadania: 1.900.350,33 zł. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Instalacji Wodno Kanalizacyjnych Gazu oraz Centralnego Ogrzewania ze Starego Sącza. Długość sieci do wybudowania to 8,1 km.
Firmą nadzorującą inwestycję jest SECOOZE ANDRZEJ SŁOWIK z Tuchowa za kwotę 12.147,48 zł

2) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże- Berdechów” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanaitarnej w  miejscowości Stróże- Kowalnia” realizowanej w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Grybów” objętej dofinansowaniem z programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota zadania 2.818.385,10 zł, wykonawcą zadań jest firma HYDROTECH-PLUS KAROL URBANIAK Pisarzowa. Nadzór inwestorski prowadzi firma ARKADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA za kwotę 11 966,00 zł.
Długość sieci wodociągowej do wykonania to około 8,5 km oraz około 0,8 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków.
Termin realizacji zadań to 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

52152