Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Informacja

Treść

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej informuje wszystkich odbiorców usług wodociągowych na terenie Gminy Grybów, że z dniem 06.06.2019 r. wygasła Uchwała nr: XXXIII/332/2018 z dnia 12.06.2018 r.

W związku z powyższym od 07.06.2019 r. nalicza się należność za zuzycie wody zgodnie z decyzją nr: KR.RET.070.149.2018 z dnia 08.05.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie zgodnie z zał. nr 1 do decyzji nr: KR.RET.070.149.2018.
 

 

48071