Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji w miejscowości Biała Nizna, Wyskitna

Treść

24.06.2019 r podpisano umowę na realizację inwestycji : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Niżna i Wyskitna – Gmina Grybów na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej”

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:  
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Niżna, Gródek w Gminie Grybów” etap I, - w ramach zadania zostanie wybudowane ok. 2 km sieci kanalizacyjnej, do której będzie mogło podłączyć się około 20 gospodarstw domowych.

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże, Wyskitna, Polna w Gminie Grybów” etap I- w ramach zadania powstanie około 2 km sieci kanalizacyjnej, która obejmie ok. 25 gospodarstw domowych .

Powyższe zadanie obejmuje tylko część zaprojektowanej sieci w tych miejscowoścach, która w calości wynosi ok. 46 km co powzoli w przyszłości podłaczyć ok 630 gospodarstw domowych


Łączna kwota robót budowlanych: 1.307.456,24 zł - w całości finansowana ze środków własnych Gminy.
Gmina Grybów ponosi również dodatkowe koszty związane z inwestycją tj. opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski i inne. 


Zadnia realizuje firma TRANSWIERTER Sp. z o.o. Świdnik 58, 33-312 Tęgoborze

 

Zdjęcia z podpisania umowy

48071