Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Uroczyste otwarcie Oczyszczalni ścieków w Kąclowej

Treść

W dniu 19.09.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie zarazem zakończenie inwestycji oraz poświęcenie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąclowa przez Dziekana ks. Bolesława Bukowca- Proboszcza tutejszej Parafii

W uroczystości udział brali:      
Starosta Powiatu Nowosądeckiego, Wójt Gminy Grybów wraz z Pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Grybów wraz z Radnymi, Dyrektor i Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej, Sołtysi Wsi Gminy Grybów, Przedstawiciele firm realizujących inwestycje oraz reprezentanci Wsi Kąclowa.        
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
Starosta Powiatu Nowosądeckiego, Wójt Gminy Grybów, Przewodniczący Rady Gminy Grybów oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

W ramach projektu zrealizowano dwa kontrakty:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa-
Kwota kontraktu wynosi 9.782.283,16 zł brutto. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z siedzibą w Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój. Nadzór nad kontraktem sprawował Dom Inżynierski PROMIS S.A ul Stoisława 2, 70-223 Szczecin. Zadanie zakończono 30.05.2019 r. Decyzją na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu.       
W ramach zadania została wybudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 750 m3/d

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa
Koszt inwestycji wyniósł 8.473.396,20 zł brutto. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o. ul. Dukielska 83A, 38-300 Gorlice. Nadzór nad inwestycją sprawował Marek Żmuda- Nadzór Budowlany
i Projektowy z Nowego Sącza. Zadanie zakończono 19.06.2019 r. Zaświadczeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu
W ramach zadania zostało wybudowane około 20 km. sieci kanalizacyjnej wraz z dwoma tłoczniami. Kanalizacją zostanie objętych około 169 gospodarstw domowych.

Projekt „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej etap I” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020        
Oś Priorytetowa 5 „Ochrona Środowiska,      
Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych,     
Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

 

Artykuł na stronie Gminy Grybów

 

 

Galeria

48070