Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy

Treść

W dniu 18.12.2019 r. podpisano umowę na „Nadzór nad robotami budowlanymi dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Kąclowa  – etap II” w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I”.

Usługę realizuje : „INSTALEX” ZAKŁAD ROBÓT WOD. KAN., CO I GAZ, inż. Henryk Lasek
Grzęska 431, 37-200 Przeworsk

oraz przekazano plac budowy pod inwestycję 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa  – etap II”

 

Galeria

48071