Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Rozbudowa sieci wodociągowej- Biała Nizna, Siołkowa, Stróże

Treść

W dniu 03.04.2020 r. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej podpisano umowę na wykonanie zadania:
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała Niżna, Siołkowa, Stróże gm. Grybów”

Na podstawie dokumentacji i pozwolenia na budowę oraz zawartej umowy z Wykonawcą realizujemy budowę w ramach której zostanie wykonane ponad 10 km sieci wodociągowej. Zwodociągowanie tego terenu jest odpowiedzią na liczne prośby do Pana Wójta, gdyż występuje duży deficyt wody w studniach przydomowych, ponadto prognozy nie przewidują poprawy sytuacji – mówi Dyrektor Zakładu Jan Gruca


Wykonawca inwestycji: Roman Csorich Zakład Instalacji Wod-Kan, Gaz oraz CO,
ul. Morawskiego 9, 33-340 Stary Sącz

Termin wykonania zadania: 31.08.2020 r.

 

Postęp prac

48070