Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Podpisanie umowy WFOŚiGW w Krakowie

Treść

04.05.2021 r. Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz przy kontrasygnacie skarbnika – Elżbiety Chronowskiej- Baran
podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Kazimierz Koprowski oraz Zastępce Prezesa Zarządu – Anna Biederman – Zaręba
o udzielenie pożyczki pozwalającej na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Siołkowa”.

Kwota udzielonej pożyczki to 19 630 699,35 zł.

 

Zdjęcia z podpisania umowy

35032