Przejdź do treści
ZWIK Biała Niżna
Przejdź do stopki

Poświęcenie sprzętów ZWiK

Treść

22.07.2021 przy udziale Wójta Gminy Grybów Pana Jacka Migacza, Skarbnika Gminy Grybów Pani Elżbiety Chronowskiej-Baran, Dyrektora ZWiK Pana Jana Grucy, radnych Gminy Grybów z przewodniczącym rady Panem Jackiem Ziębcem na czele  oraz Sołtysów odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano pojazdy i maszyny w jakie został wyposażony Zakład.

Z racji zbliżającego się święta św. Krzysztofa- patrona kierowców, Dyrektor Zakładu zaprosił księdza z tutejszej parafii, który w obecności wszystkich zgromadzonych pobłogosławił pracowników i pojazdy.
Wójt Gminy wyposażając Zakład w sprzęt i pracowników zapewnia należyte utrzymanie infrastruktury drogowej i komunalnej w Gminie.

Dyrektor w swojej wypowiedzi zaznaczył, iż Zakład dołoży wszelkich starań żeby zakupione samochody, koparki, kosiarki drogowe, beczkowozy i inny sprzęt były należycie utrzymane i prawidłowo wykorzystywane do zleconych robót, nadmienił również, że dotychczasowa wartość wyposażenia wynosi około 5.000.000,00 zł.

Podsumowując Wójt Gminy mówił o dalszej rozbudowie i doposażeniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

24779