Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Treść

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 5 "Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna"

Aktualności:

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kąclowa

50247