Przejdź do treści
ZWIK Biała Niżna
Przejdź do stopki

Przetargi ogłoszone

Treść

Rok 2022

 

ZWiK.281.13.2022 „Przebudowa fragmentu elektroenergetycznej linii napowietrznej nN do 1 kW na dz. 1461, 1642/3, 1462/4, jedn. ew. Grybów, obr. Cieniawa [0002], oraz na dz. nr 993/2, 1/3, 1/1 jedn. ew. Kamionka Wielka, obr. Królowa Górna [0008]”

ZWiK.281.12.2022 Przebudowa fragmentu elektroenergetycznej linii napowietrznej nN  do 1 kW na dz. 1461, 1642/3, 1462/4, jedn. ew. Grybów, obr. Cieniawa [0002], oraz na dz. nr 993/2, 1/3, 1/1 jedn. ew. Kamionka Wielka, obr. Królowa Górna [0008]”

ZWiK.281.9.2022 "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek"

ZwiK.281.8.2022 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Florynka-Pod Brunary”

ZWiK.281.7.2022 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek-Ropska Góra”

ZwiK.281.6.2022 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ptaszkowa”

ZWiK.281.5.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże – Berdechów"

ZWiK.281.4.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stróże – Kowalnia”

ZWiK.281.3.2022 "Dostawa fabrycznie nowej piły do cięcia gałęzi montowanej na ramieniu koparko-ładowarki oraz rębaka spalinowego"

ZWiK.281.2.2022 Nadzór nad robotami budowlanymi dla zadania pn. ,, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała Niżna, Stróże w Gminie Grybów”

ZWiK.281.1.2022 Nadzór nad robotami budowlanymi dla zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kąclowa w Gminie Grybów”

 

Rok 2021

ZWiK.281.21.2021 "Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stróżach i Kąclowej gm. Grybów"

 

Sprzedaż uszkodzonego pojazdu marki Volkswagen T5

 

ZWiK.281.19.2021 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siołkowa"

 

ZWiK.281.18.2021 Dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

 

ZWiK.281.15.2021 "Rozbudowa stalowej wiaty stalowej na potrzeby Zakładu Wodociągowego"

 

ZWiK.281.14.2021 "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Siołkowa (Browar) gm. Grybów"

 

ZWiK.281.13.2021 "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej"

 

 

ZWiK.281.12.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cieniawa” na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

 

ZWiK.281.11.2021 "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – Ropska Góra”

 

ZWiK.281.10.2021 "Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej"

 

ZWiK.281.7.2021 „Dostawa oleju napędowego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej”

 

ZWiK.281.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cieniawa – przysiółki Podpołudnie, Stolarzówka"

 

ZWiK.281.7.2021 "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Florynka gm. Grybów”

 

ZWiK.281.6.2021 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże - Wyskidzianki gm. Grybów”

 

ZWiK.281.5.2021"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cieniawa - przysiółki Podpołudnie, Stolarzówka"

 

ZWiK.281.4.2021 "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 1572K w miejscowościach Siołkowa-Krużlowa Wyżna"

 

ZWiK.281.3.2021 "opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Florynka pod Brunary"

 

ZWiK.281.2.2021 "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże – Centrum, etap II”

19110