Przejdź do treści
ZWIK Biała Niżna
Przejdź do stopki

Przetargi ogłoszone

Treść

 

Rok 2021

ZWiK.281.21.2021 "Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stróżach i Kąclowej gm. Grybów"

 

Sprzedaż uszkodzonego pojazdu marki Volkswagen T5

 

ZWiK.281.19.2021 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siołkowa"

 

ZWiK.281.18.2021 Dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

 

ZWiK.281.15.2021 "Rozbudowa stalowej wiaty stalowej na potrzeby Zakładu Wodociągowego"

 

ZWiK.281.14.2021 "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Siołkowa (Browar) gm. Grybów"

 

ZWiK.281.13.2021 "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej"

 

 

ZWiK.281.12.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cieniawa” na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

 

ZWiK.281.11.2021 "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – Ropska Góra”

 

ZWiK.281.10.2021 "Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej"

 

ZWiK.281.7.2021 „Dostawa oleju napędowego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej”

 

ZWiK.281.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cieniawa – przysiółki Podpołudnie, Stolarzówka"

 

ZWiK.281.7.2021 "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Florynka gm. Grybów”

 

ZWiK.281.6.2021 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże - Wyskidzianki gm. Grybów”

 

ZWiK.281.5.2021"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cieniawa - przysiółki Podpołudnie, Stolarzówka"

 

ZWiK.281.4.2021 "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 1572K w miejscowościach Siołkowa-Krużlowa Wyżna"

 

ZWiK.281.3.2021 "opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Florynka pod Brunary"

 

ZWiK.281.2.2021 "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże – Centrum, etap II”

3950