Przejdź do treści
ZWIK Biała Niżna
Przejdź do stopki

Przetargi zakończone

Treść

 

Rok 2020

 

ZWiK.281.19.2020 "Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej"

 

ZWiK.281.19.2020 Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stróżach i Kąclowej gm. Grybów

 

ZWiK.281.17.2020 Pełninienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Siołkowa”

 

ZWiK.271.3.2020 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Siołkowa”

 

ZWiK.281.15.2020 ",,Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody oraz hydroforni o pomieszczenie techniczne” na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

 

ZWiK.281.13.2020 Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna”

 

ZWiK.281.12.2020 „Dostawa i montaż zbiornika do magazynowania wody pitnej na potrzeby rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Grybów”

 

ZWiK.281.11.2020 "Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej"

 

ZWiK.281.10.2020 "Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej"

 

ZWiK.281.8.2020 "Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej"

 

ZWiK.271.2.2020 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna”

 

ZWiK.281.7.2020 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże - Centrum gm. Grybów”

 

ZWiK.281.6.2020 "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała Niżna, Stróże”

 

ZWiK.281.5.2020 "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała Niżna”

 

ZWiK.281.4.2020 "Uporządkowanie gospodarki ściekowe w miejscowościach Chodorowa, Stróże, Ptaszkowa, Stara Wieś, Krużlowa Wyżna, Siołkowa" - dotyczy kanalizacji w miejscowości Ptaszkowa

 

ZWiK.281.3.2020 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad inwestycją pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna”.

 

ZWiK.281.2.2020 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Chodorowa, Stróże, Ptaszkowa, Stara Wieś, Krużlowa Wyżna, Siołkowa"

 

ZWiK.271.1.2020 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna”

 

 

ZWiK.281.1.2020 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała Niżna, Siołkowa, Stróże gm. Grybów”

 


Rok 2019

 

Nadzór nad robotami budowlanymi dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa – etap II”

 

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stróżach i Kąclowej gm. Grybów

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa – etap II” w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I

 

ZWiK.271.9.2019 - wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Stróże, przysiółek Wyskidzianki – Gmina Grybów

 

ZWiK.281.7.2019 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Biała Niżna, przysiółek Brzezie – gmina Grybów

 

ZWiK.281.4.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Niżna i Wyskitna – Gmina Grybów na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

 

ZWiK.281.1.2019 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej

 

ZWiK.271.2.2019 „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Florynka – etap III”

 

ZWIK.271.1.2019 Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stróżach i Kąclowej gm. Grybów

19104