Przejdź do treści
ZWIK Biała Niżna
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Rozpoczęcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Rozpoczęcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

6 czerwca br. odbyło się rozpoczęcie prac przy budowie wodociągu w miejscowości Biała Niżna oraz budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąclowa. Gmina Grybów na te cele pozyskała 9,5mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grybów.

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2022 znak: KR.RZT.70.417.2021 roku zostały wprowadzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grybów na okres 3 lat. Nowe stawki będą obowiązywać od 17.02.2022 roku. Decyzja zatwierdzająca taryfy w załączniku >>KLIK<<

Budowa stalowej wiaty

Budowa stalowej wiaty

Trwają prace nad rozbudową wiaty stalowej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej Wykonawca inwestycji: Zakład Usługowo Ślusarsko-Tokarski Wyrób Konstrukcji Stalowych Jan Tokarski Mszanka 216, 38-322 Łużna

Poświęcenie sprzętów ZWiK

Poświęcenie sprzętów ZWiK

22.07.2021 przy udziale Wójta Gminy Grybów Pana Jacka Migacza, Skarbnika Gminy Grybów Pani Elżbiety Chronowskiej-Baran, Dyrektora ZWiK Pana Jana Grucy, radnych Gminy Grybów z przewodniczącym rady Panem Jackiem Ziębcem na czele  oraz Sołtysów odbyło się s

22454