Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grybów.

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2022 znak: KR.RZT.70.417.2021 roku zostały wprowadzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grybów na okres 3 lat. Nowe stawki będą obowiązywać od 17.02.2022 roku. Decyzja zatwierdzająca taryfy w załączniku >>KLIK<<

Budowa stalowej wiaty

Budowa stalowej wiaty

Trwają prace nad rozbudową wiaty stalowej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej Wykonawca inwestycji: Zakład Usługowo Ślusarsko-Tokarski Wyrób Konstrukcji Stalowych Jan Tokarski Mszanka 216, 38-322 Łużna

Poświęcenie sprzętów ZWiK

Poświęcenie sprzętów ZWiK

22.07.2021 przy udziale Wójta Gminy Grybów Pana Jacka Migacza, Skarbnika Gminy Grybów Pani Elżbiety Chronowskiej-Baran, Dyrektora ZWiK Pana Jana Grucy, radnych Gminy Grybów z przewodniczącym rady Panem Jackiem Ziębcem na czele  oraz Sołtysów odbyło się s

Podpisanie umowy WFOŚiGW w Krakowie

Podpisanie umowy WFOŚiGW w Krakowie

04.05.2021 r. Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz przy kontrasygnacie skarbnika – Elżbiety Chronowskiej- Baran podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Kazimierz Koprowski oraz Zastępce Prezesa

Postęp prac

Postęp prac

Trwają prace nad budową sieci kanalizacyjenj w miejscowości Siołkowa Zadanie realizuje: PBI Machnik. Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój

50245