Przejdź do treści
zwik dron
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT   Informuję mieszkańców Gminy Grybów, że bakteria Legionella nie przenosi się z człowieka na człowieka jednak źródłem jej zakażenia mogą być:  instalacje ciepłej wody, instalacje klimatyzacyjne, ale także nawilżacze powietrza, baseny, sitk

Podpisanie umowy- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krużlowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów”

Podpisanie umowy- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krużlowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów”

Inwestycja realizowana w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy- dostawa samochodu IVECO DAILY

Podpisanie umowy- dostawa samochodu IVECO DAILY

27.04.2023 r. została podpisana umowa na dostawę samochodu dostawczego skrzyniowego IVECO DAILY typu wywrotka do 3,5 t. na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej. Dostawę realizować będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe POLLUKS Wojciech Starostka, 33-100 Tarnów, ul. Sienna 6/1 za kwotę 123.000,00 zł

Dostawa i montaż wirówki- Oczyszczalnia ścieków Stróże

Dostawa i montaż wirówki- Oczyszczalnia ścieków Stróże

W dniu 12.04.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn, „Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże”. Wykonawcą inwestycji będzie firma: Ekoservispol Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ za kwotę:1.250.000,00 zł brutto

e-faktury

Szanowni Państwo!  informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Wysyłanie faktur na adres e-mail jest możliwe po otrzymaniu wypełnionego oświadczenia znajdującego się w załączniku. Oświadczenie należy przesłać na adres: zwik@gminagrybow.pl lub dostarczyć osobiście do Zakładu.

podpisanie umowy- projekt kanalizacji w miejscowości Ptaszkowa

podpisanie umowy- projekt kanalizacji w miejscowości Ptaszkowa

16.03.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn, "„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ptaszkowa – etap II” Zadanie realizować będzie firma HTS Sp. z o.o. za kwotę 385.767,25 zł. Zakres obejmować będzie nieskanalizowaną jeszcze część wsi w miejscowości Ptaszkowa. Przewidywany termin zakończenia projektowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to 30.10.2024 r. Uzyskane pozwolenie na budowę umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne a w konsekwencji skanalizowanie pozostałej części wsi Ptaszkowa.

Rozpoczęcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Rozpoczęcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

6 czerwca br. odbyło się rozpoczęcie prac przy budowie wodociągu w miejscowości Biała Niżna oraz budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąclowa. Gmina Grybów na te cele pozyskała 9,5mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

50244